โรงแรมเซ็นทาร่า

โครงการ : โรงแรมเซ็นทาร่า ป่าตอง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
ประเภท   : โรงแรม
สถานที่ตั้ง   : ป่าตอง ภูเก็ต
พื้นที่ก่อสร้าง : 29,603 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โรงแรมขนาด 373 ห้อง ตัวอาคารสูง 7 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต