โรงงานฟาบริเนท

โครงการ : โรงงานฟาบริเนท
เจ้าของโครงการ : บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
ประเภท   : โรงงาน
สถานที่ตั้ง   : ชลบุรี
พื้นที่ก่อสร้าง : 50,000 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี