โรงงานกิฟฟารีน

โครงการ : โรงงานกิฟฟารีน 
เจ้าของโครงการ : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด  
ประเภท             : อุตสาหกรรม 
สถานที่ตั้ง   : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
พื้นที่ก่อสร้าง : 39,000 ตารางเมตร 
รายละเอียด  :   โรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี