ซ่อมแซมงานให้ได้คุณภาพ ทำได้ไม่ง่ายนัก
01 DEC 2018

Author: sorakrit punthumontree

หลายท่านที่ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง อาจมีการระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญาว่า กรณีงานตามสัญญาเกิดข้อบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย

แต่หลายท่านอาจไม่ทราบว่า การซ่อมแซมแก้ไขให้งานให้มีคุณภาพหรือได้มาตรฐานเสมือนงานที่ไม่มีข้อบกพร่องนั้น ทำได้ไม่ง่ายนัก กล่าวคือ นอกจากจะต้องใช้วิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ยังต้องอาศัยความชำนาญของแรงงานอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น หากแรงงานขาดทักษะในการเทคอนกรีต จนทำให้ในที่สุดเสาของอาคารได้รับความเสียหาย เช่น เกิดโพรงอากาศ (Cavity) หรือเกิดตามด (Honeycomb) โดยเฉพาะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ วิธีการซ่อมแซมที่ถูกหลักวิชาการ จะต้องดำเนินอย่างน้อยตามภาพด้านล่าง

จะเห็นได้ว่า การแก้ไขซ่อมแซมงานที่ได้รับความเสียหายแล้วนั้น หากไม่ได้รับการควบคุมดูแลแล้ว โอกาสที่งานจะมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับงานที่ทำใหม่ย่อมไม่ง่ายนัก และความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ มักจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในระหว่างการใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแก้ไขได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ตลอดจนบั่นทอนอายุการใช้งานของอาคารอีกด้วย

ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้างต้น (Preventive Action) จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากกว่าการปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้น แล้วจึงทำการแก้ไข (Corrective Action)


ติดตามหนังสือ "บันทึกแมคเคลเลอร์: เผยกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นายอินทร์ บีทูเอส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ >>> http://mckeller.co.th/th/knowledge-and-experience-/mckeller-book-1-1