เรียนรู้วิถีการบริหารแบบแมคเคลเลอร์ ตอนที่ 1: อุปนิสัยเชิงรุก
19 FEB 2018

Author: Sorakrit Punthumontree

ดังที่แมคเคลเลอร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง “บันทึกแมคเคลเลอร์ : เผยกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” แล้วว่า ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น มักจะมี 4 อุปนิสัยที่สำคัญ ตามโมเดลที่นำเสนอ

     โมเดลการบริหาร

หนึ่งใน 4 อุปนิสัยนั้น และเป็นอุปนิสัยที่ขับเคลื่อนโมเดลดังกล่าว คือ อุปนิสัยเชิงรุก (Proactive) ซึ่งหมายถึง นิสัยที่ชอบจัดการสิ่งต่างๆไว้ล่วงหน้า

บางท่านอาจยังไม่เห็นภาพว่า พฤติกรรมเช่นไรที่บกบ่องถึงว่า ผู้ใดผู้หนึ่งมีอุปนิสัยเชิงรุก ดังนั้น แมคเคลเลอร์ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ เพื่อให้มองเห็นภาพ ดังนี้

หากท่านไปสั่งอาหารใส่กล่องเพื่อนำกลับไปทานที่บ้าน และอาหารชุดนั้นมีราคารวมทั้งสิ้น 95 บาท ต่อมา หลังจากพนักงานที่ร้าน นำชุดอาหารที่จัดทำแล้วเสร็จมาส่งให้ท่าน ท่านยื่นธนบัตรเพื่อชำระเงินค่าอาหารด้วยธนบัตร 100 บาท แล้วพนักงานท่านนั้น ยื่นเงินทอนให้ท่านทันที 5 บาท โดยที่ไม่ต้องกลับไปที่เคาน์เตอร์เพื่อหยิบเงินทอน พฤติกรรมของพนักงานในลักษณะนี้ เรียกว่า พฤติกรรมเชิงรุก เพราะเหตุว่า พนักงานท่านนี้ คาดการณ์แล้วว่า ท่านน่าจะชำระเงินด้วยธนบัตร 100 บาท หรือธนบัตร 20 บาท จำนวน 5 ใบ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องทอนท่าน 5 บาท ดังนั้น จึงทำการจัดการ คือนำเงิน 5 บาทมาพร้อมกับชุดอาหาร เพื่อทอนให้ท่านทีเดียว

หรือหากท่านไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยมีพนักงานมารับออเดอร์ที่โต๊ะของท่าน ท่านสั่งเมนูที่มีส่วนประกอบหลักเป็นกุ้งทะเล แต่ปรากฏว่าเมนูดังกล่าวหมด พนักงานที่ร้านจึงแนะนำท่านเป็นเมนูอื่นที่เป็นอาหารทะเล โดยที่ท่านยังไม่ได้ถาม เนื่องจากคาดการณ์ว่าท่านน่าจะชอบทานอาหารทะเล จึงทำการจัดการ คือ แนะนำเมนูอาหารให้ท่านล่วงหน้า (ก่อนที่ท่านจะถาม) พฤติกรรมเช่นนี้ ถือว่าเป็นพฤติกรรมเชิงรุก

จากตัวอย่างข้างต้น ท่านอาจสังเกตเห็นว่า อุปนิสัยเชิงรุกนี้ เกิดขึ้นเพราะว่าผู้นั้นมักคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยู่เสมอ และพอตนเองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ก็จะไม่ยอมนิ่งเฉย แต่จะหาทางจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ จะใกล้เคียงความจริงมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience) ที่ตนเองมี ดังที่จะได้นำมากล่าวถึงต่อไป