เรียนรู้วิถีการบริหารแบบแมคเคลเลอร์ ตอนที่ 4: อุปนิสัยมีความมุ่งมั่น
20 FEB 2018

Author: Sorakrit Punthumontree

หากท่านได้ศึกษาชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ในหลากหลายอาชีพ ท่านอาจสังเกตเห็นว่า ส่วนใหญ่แล้ว ล้วนฝ่าฟันอุปสรรคมามากมาย หลายท่านทำในสิ่งที่บุคคลอื่นๆ มองว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ในที่สุดก็เป็นไปได้ แสดงว่าสิ่งที่คนอื่นๆ มองว่าเป็นไปไม่ได้ ยังไม่มีในขณะนั้น หรือคิดว่าบุคคลนั้น ไม่น่าจะทำสำเร็จได้

แล้วอะไร ที่เป็นสิ่งเกื้อหนุนให้บุคคลคนหนึ่งที่ไม่มีใครส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจ หรือมีวัสดุ/อุปกรณ์พร้อมเพรียง ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ สิ่งนั้น คือ ความมุ่งมั่น (Determined)   

กล่าวคือ มีอุปนิสัยที่มีความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน ด้วยความพากเพียรพยายาม อดทน ไม่ท้อถอย เพื่อผลักดันให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผู้ที่มีอุปนิสัยนี้ แม้ว่าการดำเนินงานตามวงจร PDSA จะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะไม่ล้มเลิกหรือยอมแพ้ แต่จะศึกษาหาข้อผิดพลาด พยายามแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานในวงจร PDSA วงรอบต่อไป จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายในที่สุด

โมเดลการบริหาร

เคยมีผู้บริหาร เจ้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของวงการบริษัทหนึ่ง ส่งหนังสือพิมพ์ให้ผู้เขียน เพื่อให้อ่านคอลัมน์หนึ่ง มีหัวข้อเรื่องว่า "The Dip" เป็นการเล่าว่า หากบุคคลใดมีความมุ่งมั่น อดทน ฝ่าฟันอุปสรรคในงานที่ตนเองทำ ไม่ย่อท้อ แก้ไขและพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ในที่สุดแล้ว อนาคตข้างหน้าวันหนึ่ง บุคคลนั้น จะมีความแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ โดยที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว และด้วยความแตกต่างนี้เอง จึงทำให้มีคุณสมบัติที่หาได้ยาก เป็นที่แสวงหาของบุคคลอื่นๆ

โดยสรุป อุปนิสัยมีความมุ่งมั่น ถือได้ว่า เป็นอุปนิสัยที่ใช้เพื่อป้องกันความล้มเหลว เพราะเหตุว่า แม้การดำเนินงานตามวงจร PDSA โดยใช้ 3 อุปนิสัยแรกเกื้อหนุนแล้ว จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม ก็จะไม่ยอมแพ้ จะยังคงเริ่มต้นวงจร PDSA ใหม่ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย หรือได้ข้อสรุปที่ตนเองพอใจ

ทั้งนี้ การนำอุปนิสัยทั้ง 4 ประการ ที่แมคเคลเลอร์นำเสนอ ไปประยุกต์ใช้ จะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้ Plan (P) ในการตั้งเป้าหมายและวางแผน, Do (D) ในการดำเนินการตามแผน, Study (S) ในการศึกษาผลของการดำเนินการเทียบกับแผนงานเป็นระยะๆ และใช้ Act (A) เพื่อจัดการ ให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการศึกษา โดยใช้อุปนิสัยทั้ง 4 ประการ คอยเกื้อหนุนในแต่ละขั้น และขึ้นวงรอบใหม่จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือได้ข้อสรุปที่ตนเองพอใจ