ซ่อมแซมงานให้ได้คุณภาพ ทำได้ไม่ง่ายนัก
29 NOV 2020

Author: sorakrit punthumontree

      หลายท่านที่ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง ปกติจะต้องมีการระบุเงื่อนไขในสัญญาว่า กรณีงานตามสัญญาเกิดข้อบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย

      แต่หลายท่านอาจไม่ทราบว่า การซ่อมแซมแก้ไขให้งานมีคุณภาพหรือได้มาตรฐานเสมือนงานสร้างใหม่ ที่ไม่มีข้อบกพร่องนั้น ทำได้ไม่ง่ายนัก กล่าวคือ นอกจากจะต้องใช้วิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ยังต้องอาศัยความชำนาญของแรงงานอีกด้วย

      ยกตัวอย่างเช่น หากแรงงานขาดทักษะในการเทคอนกรีต จนทำให้ในที่สุดเสาของอาคารได้รับความเสียหาย เช่น เกิดโพรงอากาศ (Cavity) หรือเกิดรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง (Honeycomb) โดยเฉพาะกรณีที่กินพื้นที่ขนาดใหญ่ วิธีการซ่อมแซมที่ถูกหลักวิชาการ จะต้องดำเนินการอย่างน้อยตามภาพด้านล่าง

      จะเห็นได้ว่า การแก้ไขซ่อมแซมงานที่ได้รับความเสียหายแล้วนั้น หากไม่ได้รับการควบคุมดูแล โอกาสที่งานจะมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับงานที่สร้างใหม่ ย่อมไม่ง่ายนัก และความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ มักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ในระหว่างการใช้งาน และบั่นทอนอายุการใช้งานของอาคารลงอีกด้วย

      ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้างต้น (Preventive Action) ตั้งแต่แรก จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากกว่าการปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้น แล้วจึงทำการแก้ไข (Corrective Action)


ติดตามหนังสือ "บันทึกแมคเคลเลอร์: เผยกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นายอินทร์ บีทูเอส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ >>> http://mckeller.co.th/th/knowledge-and-experience-/mckeller-book-1-1