อาคารสำนักงาน

โครงการ : อาคารสำนักงาน
เจ้าของโครงการ : บริษัท เลนส์ แอนด์ มิลเล่อร์ จำกัด
ประเภท   : สำนักงาน
สถานที่ตั้ง   : นนทบุรี
พื้นที่ก่อสร้าง : 6,800 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   อาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น เพื่อประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี