โรงแรม อลอฟท์

โครงการ : อลอฟท์ ภูเก็ต ป่าตอง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ป่าตอง ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
ประเภท   : โรงแรม
สถานที่ตั้ง   : ป่าตอง ภูเก็ต
พื้นที่ก่อสร้าง : 28,000 ตร.ม. 
รายละเอียด  :   อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมขนาด 300 ห้อง มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 28,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 7 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต