อาคารสำนักงาน เบตเตอร์ กรุ๊ป

โครงการ : อาคารสำนักงาน 8 ชั้น
เจ้าของโครงการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ประเภท             : ออฟฟิศ 
สถานที่ตั้ง   : กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ก่อสร้าง : 3,800 ตารางเมตร (โดยประมาณ) 
รายละเอียด  :   ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว 128/4 กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารสูง 8 ชั้น