โรงแรมโฟร์พ้อยท์ ภูเก็ต ป่าตอง

โครงการ : โรงแรมโฟร์พ้อยท์ ภูเก็ต ป่าตอง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ป่าตอง ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
ประเภท   : โรงแรม
สถานที่ตั้ง   : ป่าตอง ภูเก็ต 
พื้นที่ก่อสร้าง : 35,531 ตร.ม. 
รายละเอียด  :   โรงแรมขนาด 300 ห้อง มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 35,531 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 7 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต