หนังสือ "บันทึกแมคเคลเลอร์ : เผยกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์"
19 SEP 2021

ผู้เขียน: สรกฤตย์ พันธุมนตรี

ที่มา

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง ซึ่งนอกจากจะเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ของไทยแล้ว ยังเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว และยกระดับของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งในอาเซียน ปัจจุบันกำลังทำการก่อสร้างเส้นทาง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นระยะที่ 1 ของเส้นทาง กรุงเทพฯ - หนองคาย โดยจะเชื่อมต่อกับ เวียงจันทน์และคุณหมิง ดังนั้น คาดกันว่า นับจากนี้ไป ประเทศไทยจะเป็นที่ดึงดูดการลงทุนจากทั้งผู้ประกอบการคนไทยและต่างชาติ และหนึ่งในการลงทุนมูลค่ามหาศาลที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ภาคอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้น ทีมงานของบริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง จึงนำกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ มาเปิดเผยให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ นอกจากผู้อ่านจะได้ทราบถึงเคล็ดลับที่บริษัทชั้นนำของประเทศนิยมใช้แล้ว ยังทราบถึงขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนปัญหาต่างๆที่ควรเฝ้าระวังมิให้เกิดขึ้นอีกด้วย


รายละเอียดหนังสือ

ขนาดรูปเล่ม:  171 x 241 x 18 มม.

จำนวนหน้า:  264 หน้า 

น้ำหนัก:  585 กรัม

ราคาขาย:  339 บาท

บาร์โค้ด:  9786169297109


สารบัญ

ภาคที่ 1 : ความรู้พื้นฐานในการบริหาร
1. รู้จักอสังหาริมทรัพย์
2. ความเชื่อมโยงของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
3. ข้อควรรู้ในการทำนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
4. วิถีของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
5. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ มีฝ่ายใดบ้าง
6. การพัฒนาโครงการมีขั้นตอนอย่างไร
7. ปัญหาในการวางแผนโครงการ

ภาคที่ 2 : การบริหารโครงการช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction Phase)
8. เลือกที่ดินเป้าหมายอย่างไร
9. เทคนิคการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
10. ตรวจสอบข้อจำกัดของที่ดินอย่างไร
11. สิ่งที่ควรรู้ในการกู้เงินพัฒนาโครงการ
12. ข้อควรระวังในการร่างสัญญา
13. การออกแบบโครงการมีขั้นตอนอะไรบ้าง
14. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการออกแบบ
15. ป้องกันปัญหาระยะร่นอย่างไร
16. อย่าเสียดายค่าใช้จ่ายในการเจาะสำรวจดิน
17. การขออนุญาตก่อสร้าง 2 แบบ
18. ใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุ
19. การประมูลมีขั้นตอนหลักอะไรบ้าง
20. หลักประกันในการว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างมีอะไรบ้าง
21. สัญญาจ้างก่อสร้างมีแบบใดบ้าง
22. การชำระค่าจ้างแบบ Work Done และ Work Progress
23. Value Engineering ลดค่าก่อสร้างอย่างไร
24. Chain Hotels คือใคร
25. อพาร์ตเมนต์กับหอพักแตกต่างกันอย่างไร
26. คอนโดมิเนียมกับบ้านจัดสรรแตกต่างกันอย่างไร
27. โรงงานกับคลังสินค้าแตกต่างกันอย่างไร
28. อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษควรระวังอะไร
29. ขอ EIA ยากหรือง่าย เพราะอะไร
30. Green Building สำคัญอย่างไร

ภาคที่ 3 : การบริหารโครงการช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Phase)
31. ปัญหาที่เกิดจากการขาดผู้บริหารการก่อสร้าง
32. ผู้บริหารการก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างอย่างไร
33. อย่าลืมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
34. ควรทำ Condition Survey ก่อนการก่อสร้าง
35. ข้อควรระวังในการถมดิน
36. ก่อนชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
37. ควรให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทำห้องตัวอย่าง
38. ทำอย่างไรจึงจะประหยัดค่าก่อสร้าง
39. โครงการล่าช้าจากแผนงานเพราะอะไร
40. ผลกระทบจากผู้รับจ้างก่อสร้างขาดเงินทุนหมุนเวียน
41. เรื่องน่ารู้ของระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ภาคที่ 4 : การบริหารโครงการช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Phase)
42. อาคารประเภทใดที่ต้องขอใบรับรองการก่อสร้างก่อนจึงจะใช้งานได้
43. As-Built Drawing สำคัญอย่างไร
44. บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างอย่างไร


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ B2S ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ