สถิติช่วยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร
28 NOV 2020

ผู้เขียน: สรกฤตย์ พันธุมนตรี

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับการใช้สถิติในการบริหารจัดการชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น ใช้ในการวางแผนการเดินทาง เป็นต้นว่า หากต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี การทราบถึงสถิติว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็นเท่าใด ก็จะทำให้สามารถวางแผนการเดินทางได้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน กิจกรรมหลายอย่าง สามารถนำมารวบรวมเป็นสถิติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือใช้ในการวางแผนได้เป็นอย่างดี เช่น

  • การพัฒนาบ้านจัดสรร เราสามารถเก็บสถิติอัตราจำนวนบ้านต่อเนื้อที่ดินได้ เช่น บ้านขนาด 16 ตารางวา อาจพัฒนาได้เฉลี่ย 12 หลัง/ไร่ (ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของที่ดินด้วย) ดังนั้น หากนำที่ดินที่มีเนื้อที่ 10 ไร่ มาพัฒนา จะพัฒนาบ้านขนาดนี้ได้ประมาณ 120 หลัง ซึ่งตัวเลขนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหารายได้รวมของโครงการได้ (อย่างไรก็ตาม รายได้ของโครงการ ยังมีค่าทำเล ค่าห้องหัวมุม ค่าที่ดินส่วนเกินอีกด้วย)
  • ในการทำการตลาดแต่ละครั้ง ย่อมจะต้องสร้างยอด Walk-In / Call-In ของลูกค้า โดย Walk-In ก็คือ ยอดลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ส่วน Call-In ก็คือ ยอดที่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลโครงการ หากนำทั้งสองยอดมารวมกัน และหารเฉลี่ยด้วยจำนวนห้องที่ขายได้ ก็จะได้อัตราส่วนของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาต่อยอดที่ขายได้ เช่น 14/1 หมายถึง ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา 14 คน จะปิดการขายได้ 1 คน ดังนั้น หากต้องการขายห้องให้ได้เฉลี่ยในแต่ละเดือนจำนวน 10 ห้อง ก็ต้องสร้างยอดลูกค้าติดต่อทั้งหมดประมาณ 140 คน ซึ่งยอดนี้เองที่ผู้ประกอบการจะต้องนำไปวิเคราะห์เพื่อเลือกประเภทกิจกรรมการตลาดต่อไป
  • ค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร สามารถเก็บสถิติแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และเกรดของวัสดุที่ใช้ได้ เช่น 18,000 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้น หากโครงการถูกออกแบบให้มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 10,000 ตารางเมตร จะมีค่าก่อสร้างทั้งหมด 180 ล้านบาท
  • กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น งานปูกระเบื้อง สามารถเก็บสถิติค่าแรงปูกระเบื้องทั้งหมด หารด้วยพื้นที่ที่สามารถปูได้ ก็จะได้ราคาค่าแรงปูกระเบื้องต่อตารางเมตร ซึ่งหลักการหาอัตราส่วนนี้เอง ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ประกอบการคำนวณ BOQ (Bill of Quantities) เพื่อเสนอต่อเจ้าของโครงการ

สถิติดังที่ยกตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ประกอบการหลายรายนิยมนำมาใช้ ทั้งเพื่อประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การตั้ง KPI ฯลฯ 

ทั้งนี้ การนำสถิติเหล่านี้มาใช้ จะต้องศึกษาถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสถิติแต่ละตัวด้วย มิเช่นนั้น อาจทำให้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร


ติดตามหนังสือ "บันทึกแมคเคลเลอร์: เผยกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นายอินทร์ บีทูเอส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ >>> http://mckeller.co.th/th/knowledge-and-experience-/mckeller-book-1-1