โครงสร้างสะพานแบบ Precast Segmental Box Girder | ตอนที่ 1: รู้จักองค์ประกอบของสะพาน
25 JUL 2021

ผู้เขียน: สรกฤตย์ พันธุมนตรี