อาคารสำนักงาน วีซี. แฟบริค

โครงการ : อาคารสำนักงาน วีซี. แฟบริค
เจ้าของโครงการ : บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด
ประเภท   : สำนักงาน
สถานที่ตั้ง   : กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง : 6,300 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร