โรงงานและคลังสินค้าวีรับเบอร์

โครงการ : โรงงานและคลังสินค้าวีีรับเบอร์
เจ้าของโครงการ : วีรับเบอร์ กรุ๊ป
ประเภท   : โรงงานและคลังสินค้า
สถานที่ตั้ง   : สมุทรสาคร
พื้นที่ก่อสร้าง : 18,160 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โครงการประกอบไปด้วยอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน 3 หลัง ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร